INDUSTRIELLT LYFT, VERKTYG & HAVSTEKNISKA TILLÄMPNINGAR