Tillverkare av rostfria rigg komponeter och schacklar av högsta kvalité

“Konstruktion och tillverkning av rostfri lyftutrustning, vajerterminaler och vantskruvar med tillhörande komponenter för den marina, olja och gas, offshore, bygg och försvars samt flygindustrin.”